Muziekpromotie op basisscholen:


Muziekopleiding is een stiefkindje in het onderwijs. Helaas! Het belang van muziekonderwijs wordt enorm onderschat. In buurlanden wordt er heel wat meer aandacht aan besteed. Door muziek onderwijs worden een aantal vaardigheden gestimuleerd die belangrijk zijn in het hele leerproces van kinderen. Denk hierbij aan het lezen van de muziek en dat vertalen naar vingertechniek. Ritme, lezen en uitvoeren. Sociale vaardigheden, in de vorm van samenspelen met anderen. Discipline, door het (dagelijks) oefenen. Het omgaan met een meer of minder kostbaar instrument, enz.


In dit kader bezien hebben wij als muziekvereniging onze verantwoording genomen en contact opgenomen met de basisscholen in Haastrecht en Hekendorp. We hebben inmiddels op diverse basisscholen algemene muzieklessen gegeven.Deze lessen bestaan uit vier ochtenden waarin de volgende aspecten aan de orde komen.


Les 1

Uitleg van wat een Harmonie, Fanfare en een Brassband is. Uitleggen hoe geluid ontstaat op de verschillende instrumenten. Wat een dirigent doet. Het laten horen van allerlei muziekfragmenten waarbij stemming, gevoel, zoals blij, droevig, treurig, marsmuziek, kerkmuziek klassiek en jazz aan bod komen. Heel kort notenschrift en ritme.

Les 2

De verschillen tussen houtblaas en koperblaas instrumenten. Nader ingaan op de houtblaas instrumenten. Het laten zien en horen van de verschillende instrumenten. Uitleg van de familie van de diversen instrumenten, bijv. de klarinet bestaat uit een Eb klarinet, een Bb klarinet, een Alt klarinet en een Bas klarinet. Tevens uitleg van de functie in de verschillende orkest vormen. Ook mogen de leerlingen zelf proberen of ze geluid krijgen uit een klarinet, saxofoon en dwarsfluit .


Les 3

Deze les komen de koper instrumenten aan de beurt en wordt op dezelfde manier als in les twee behandeld welke families er zijn enz. Ook mogen de leerlingen weer uit proberen of ze geluid krijgen uit een trombone, trompet, euphonium en hoorn. Ook wordt er gekeken of ze de instrumenten uit les twee kunnen herkennen zonder de plaatjes.


Les 4

In deze les gaan we in op het ritme en de percussie instrumenten. We laten weer zien en horen wat een mallet, pauken, grote trom en drumstel is en bijdraagt in het orkest . Natuurlijk mogen de leerlingen zelf met alle ritme instrumenten uitproberen of ze muziek kunnen begeleiden. Ook laten we zien wat leerlingen uit ons leerlingenorkest in huis hebben.


Een school die interesse heeft in deze lessen kan contact opnemen met het bestuur.