Leerlingen orkest


Zoals de naam al zegt, spelen in dit orkest de leerlingen die de basis van hun instrument onder de knie hebben. Na een korte lesperiode worden de leerlingen in het leerlingen orkest opgenomen om hun vaardigheden op het gebied van samen- en orkestspel te ontwikkelen. Leerlingen hoeven natuurlijk niet perse jeugdigen te zijn.

Het leerlingenorkest heeft de samenstelling van een harmonie orkest. Daar waar instrumenten te groot of te zwaar zijn om door jeugdige leerlingen bespeeld te worden, wordt het leerlingen orkest ondersteund door enkele leden van het harmonie orkest. op deze wijze leren de leerlingen ook weer van de geroutineerde muzikanten.

Tijdens de repetitie van het leerlingen orkest worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de specifieke orkest begrippen en Italiaanse termen. Het leerlingen orkest speelt eenvoudige stukken die speciaal worden gecomponeerd. Je bent van harte welkom als lid indien je een instrument bespeeld, dat past binnen het leerlingen orkest. Bespeel je nog geen instrument, dan is dit absoluut geen probleem. Via Concordia kun je lessen volgen op het instrument van je keuze.

Leerlingen orkest

De repetities van het leerlingen orkest zijn op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in "De Grote Haven" onder leiding van dirigent Mark Tempelaars.