Starters orkest


Sinds mei 2016 bestaat het Startersorkest.
Tijdens de AMV-cursus kan een leerling er voor kiezen om al mee te gaan spelen in dit orkest. De gekozen muziekstukken zijn op een zeer laag niveau. In dit orkest leer je samen te spelen en naar elkaar te luisteren.
Als je genoeg vorderingen hebt gemaakt word je uitgenodigd om mee te komen spelen in het leerlingenorkest.
Ook op je blokfluit ben je welkom in dit orkest.

Startersorkest

De repetities van het startersorkest zijn op dinsdagavond van 18.15 uur tot 19.00 uur in "De Grote Haven" onder leiding van dirigent Danielle.